ผักและผลไม้ / อาหาร

พริกเกาหลี วัตถุดิบเผ็ดร้อน หัวใจสำคัญของอาหารเกาหลี

Posted on:

พริกเกาหลีเป็นวัตถุดิบสำคัญในอาหารเกาหลี มีลักษณะเป็นพริกสีแดงสด ผิวเรียบ เมล็ดเล็ก รสชาติเผ็ดร้อน น […]